Från årsskiftet gäller nya branschregler BBV 21:1

Publicerad 4/12, 2020 De nya reglerna är i allt väsentligt samordnade med reglerna från branschorganisationer för att underlätta för projektörer och entreprenörer. 
Andra viktiga förändringar: 

Förändring av golvlutningskrav nära vägg vid brunnen. 
Krav för genomföringar av el har lagts till.
Tillåtet avstånd mellan inkommande rör har ökats till minst 60 mm. 
Krav på att tröskel och karm ska vara i liv med väggen.