1924 - Idag

Cederlöfs började 1924 med kakelugnsmakeri och är Sveriges äldsta plattsättningsföretag som besitter en mycket lång och intressant historia. En historia som vi idag vill förvalta och med glädje förmedla.

Många förknippar oss fortfarande med Cederlöfs Trä- & Byggvaruhandel som ingick i samma ägande en gång i tiden men det är idag Beijer i Gävle. 

Cederlöfs har genom åren gått under lite olika namn som t.ex: Bröderna Cederlöf, Cederlöfs Entreprenad & Cederlöfs Plattsättning.