Behörighet & Organisation

Vi är, sedan organisationen bildades 1954, medlem i PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER. Faktum är att dåvarande ägare i Cederlöfs var initiativtagare till att PER bildades. PER är sedan 1989 50% ägare av Byggkeramikrådet, BKR, som sedan dess ansvarar för de tidigare benämnda "PER:s branschregler". Från och med utgåvan 07:1, juni 2007, har reglerna namnet "Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV". Övriga 50% i BKR ägs av Kakelföreningen, KAF, som är leverantörernas/återförsäljarnas organisation. Båda organisationerna är tillsammans med och påverkar utvecklingen av branschen i Sverige. Idag har PER ca 4300 medlemsföretag.

Alla yrkesarbetare på Cederlöfs är mycket skickliga och noga utvalda. De har dels våtrumsbehörighet enligt BBV men även yrkesbevis som plattsättare. Vi har även utbildade våtrumsansvariga arbetsledare vilket ger oss behörighet att lämna Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV. För att vidmakthålla våtrumsbehörighet måste samtliga plattsättare och arbetsledare gå en återkurs under en dag, vart femte år.

Sedan 1998 är vi också, som enda företag i Gästrikland och ett av totalt ca 70 medlemsföretag, ett Auktoriserat företag av BKR, vilket innebär att vi har genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö, samt vi är underställd en extern kontrollfunktion. För att vidmakthålla auktorisationen måste företagsledningen vidareutbilda sig minst vartannat år, två till fem dagar per tillfälle.

Sedan 2020 är vi även auktoriserade för plastmattor i våtrum av GVK AB Svensk Våtrumskontroll.

Vi är även medlemsföretag i Byggföretagen som är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Byggföretagen har en tydlig policy för sina medlemsföretag då det gäller etik & moral, arbetsmiljö, kvalité, jämställdhet och diskriminering. Som medlemsföretag har man per automatik kollektivavtal med alla berörda fackföreningar i branschen vilket ger de anställda regelrätta arbets- och lönevillkor. Medlemskapet kräver också en ordnad ekonomi i företaget.

Lokalt stödjer vi Brynäs IF i ishockey.